הילדים חזרו להתפלל, האמהות מיהרו לבקר

בחולצות לבנות צחורות, חניכי קעמפ “גן ישראל” בפארקסוויל, בהרי ניו-יורק, נסעו אתמול (ראשון) להתפלל על ציונו של הרבי והמשיכו להתוועדות בשכונת קראון-הייטס. לקראת שעות הערב, החניכים ואנשי הצוות הגיעו לקווינס ונכנסו יחדיו עם פ”נים בידיהם. בהגעתם ל’קמפוס חמ”ש’ בקראון-הייטס לסעוד ארוחת ערב, אמהות נראו במסדרונות מנסות למצוא את ילדיהם ולציידם בממתקים ומצרכים אחרים. החניכים שרו בקול “שלוחי אדונינו” ובירכו ברכת-המזון בהתלהבות קרובה כשהם מקבלים תמונות של הרבי כפרס על
תפילה טובה